Cloud Zoom small image
买小亮金店阿丽雅珠宝3D硬金求护词黄金经文珠子HJ-026小号12mm

750.00
当前销售数量:0
 折扣:8.72折
本单还可以继续购买
数量: 库存 20
  • 详情
  • 特别提示
  • 评价

买小亮金店 阿丽雅珠宝

名称:3D硬金求护词经文珠子 (可穿手串和吊坠)

含量:足金999  (俗称:千足金)

款号:HJ-026         重量:1.5克左右

规格:面宽12mm*孔1.5mm

黄金的标价不代表是实际的价格

        黄金的价格以当天的实际金价为准  

原创设计   定制产品   百年传承