Cloud Zoom small image
买小亮金店阿丽雅珠宝求护词黄金经文薄片吊坠HJ-50


50.00
当前销售数量:2
 折扣:6.25折
本单还可以继续购买
数量: 库存 98
  • 详情
  • 特别提示
  • 评价

买小亮金店 阿丽雅珠宝

名称:求护词黄金薄片经文吊坠 (项链)

含量:足金999  (俗称:千足金)

款号:HJ-050        重量:5克左右(含玻璃壳)

规格:面20mm*高30mm*厚5mm

黄金的标价不代表是实际的价格

        黄金的价格以当天的实际金价为准  

原创设计   定制产品   百年传承